Η αποστολή μας

Η αποστολή μας ♡ ♥

  • Χορήγηση υποτροφιών, οικονομικών και άλλων βοηθημάτων:
  • Σε άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν την επιστήμη της ιατρικής και οδοντιατρικής.
  • Σε ιδρύματα ή ενώσεις προσώπων που ασχολούνται με τον τομέα της ιατρικής και οδοντιατρικής.
  • Σε ιδρύματα ή ενώσεις προσώπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη προώθηση, ενίσχυση και έρευνα της επιστήμης της ιατρικής, οδοντιατρικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής

Δεν μένουμε όμως μέχρι εδώ. . .

  • Η βράβευση προσώπων που διακρίνονται σε τομείς που το ίδρυμα θεωρεί σχετικούς με τους σκοπούς μας.
  • Η δημιουργία κύκλου ερευνητών, επιστημόνων και άλλων ενδιαφερόμενων για την ιατρική και οδοντιατρική επιστήμη και ειδικότερα της ειδικότητας της στοματικής και Γναθοπροσωπικής χειρουργικής.
  • Η οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνάδουν με τους σκοπούς του Ιδρύματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
  • Συνεργασία με άλλους φορείς ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την προώθηση των σκοπών του ιδρύματος.
  • Συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στον Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο με στόχο την προώθηση ερευνητικών και επιστημονικών ανταλλαγών για κοινό όφελος

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart